Competitieregels - Schaakvereniging Princenpaard te Breda

Ga naar de inhoud
Competitieregels:

De partijen beginnen om 20.00u stipt. Als een speler zonder afmelding om 20.00 u nog niet aanwezig is, zal de wedstrijdleider de klok in gang zetten. Is de eerste zet van de afwezige na een uur nog niet uitgevoerd, dan verliest deze speler zijn partij.
Als je verhinderd bent, kun je tot 19.00 uur afzeggen bij de wedstrijdleider. Je kunt dan een ‘joker’ inzetten. Dit betekent dat je een half punt krijgt. Dat kan maximaal 3 keer per jaar.

Een gewonnen partij levert één punt op en remise een half punt. Een verloren partij geldt voor 0 punten.

Bij een oneven aantal spelers, heeft één speler geen wedstrijd. Dit is degene die onderaan de ranglijst staat en nog niet oneven is geweest, en zo schuift dit door naar boven. Deze speler krijgt één punt. Je wordt per seizoen maximaal één keer ingedeeld als oneven.
 
De partijduur is 1,5 uur + 15 minuten, waarbij voor het verstrijken van de eerste tijdscontrole van 90 minuten ("de vlag valt") 35 zetten moeten zijn gespeeld. Is dit niet het geval, dan verliest deze speler de partij op voorwaarde dat de tegenstander hem daarop wijst. Op de klok verschijnt dan naast de tijdsaanduiding een vlaggetje. Nadat bij een van de spelers de eerste 1,5 uur voorbij is, krijgen beiden er een kwartier bij. Binnen de tijd die dan op de klok staat, moet de partij zijn beëindigd op straffe van een verliespunt (een nul).
Valt de vlag bij een van de spelers en heeft de tegenstander geen materiaal om schaakmat te geven, dan eindigt de partij in remise.

Noteren van de wedstrijd is niet verplicht, maar bij onenigheid zal de arbiter uitgaan van het genoteerde. Dit kan van toepassing zijn bij een (vermeende) onreglementaire zet, een positie waarbij remise geclaimd mag worden of bij het voortijdig verstrijken van de tijd,

De competitie wordt opgedeeld in drie cycli van 12 of 13 rondes. Elke cyclus begint met twee rondes waarin de spelers willekeurig worden ingedeeld. Daarna is de indeling volgens het Zwitsers systeem*. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kleur zodat er balans is tussen zwart en wit.
In de 2e en 3e cyclus tellen de punten gewoon door, alleen de indeling start opnieuw met 2 rondes willekeurige indeling en daarna opnieuw het Zwitsers systeem. Bij de rangschikking wordt naast het totaal aantal wedstrijdpunten ook gekeken naar de weerstandspunten**.
Degene die na de derde cyclus op de eerste plaats staat, is de kampioen van de vereniging. Bij gelijke stand wordt in eerste instantie gekeken naar het aantal weerstandspunten en mochten deze ook gelijk zijn, dan naar het aantal ingezette jokers. De speler met de minst ingezette jokers eindigt hoger dan op de ranglijst.

*Het Zwitsers systeem is een toernooisysteem dat veel wordt toegepast bij denksporten. Het toernooi bestaat uit een vooraf bepaald aantal rondes en iedere speler speelt in iedere ronde een wedstrijd (aangenomen dat er een even aantal spelers zijn). In elke ronde worden zo veel mogelijk spelers met hetzelfde aantal punten (bijvoorbeeld 1 punt voor een overwinning, ½ punt voor een remise) tegen elkaar ingedeeld, maar dezelfde spelers spelen nooit tweemaal tegen elkaar. Hierdoor worden dus in het verloop van het toernooi de sterkere spelers tegen elkaar ingedeeld, evenals de zwakkere. Het maximum aantal rondes dat gegarandeerd kan worden gespeeld, zodanig dat geen twee spelers elkaar meer dan een keer treft, is de helft van het aantal spelers.

**Weerstandspunten van een speler worden bepaald door het aantal wedstrijdpunten van diens tegenstanders (100% bij winst, 50 % bij remise en 0% bij verlies). Winst of remise tegen hoger geplaatsten geeft dus meer weerstandspunten dan tegen lager geplaatsten.
De website gebruikt alleen functionele cookies. Privacygegevens worden alleen met toestemming gepubliceerd.
Terug naar de inhoud